lưu ý khi sử dụng dây thoát hiểm

Dụng cụ dây thoát hiểm cao cấp CDTH06

Hiện nay, trên thế giới đã sử dụng nhiều giải pháp cứu hộ cho nhà cao tầng như đệm hơi, ống tuột, dây thang, xe

Dụng cụ hỗ trợ cuộc sống an toàn hơn – dây thoát hiểm giá tốt

Sống và làm việc tại các Tòa nhà văn phòng, Bạn đã yên tâm về khả năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra???