kỹ năng để sống sót

Kỹ năng sống sót khi gặp nạn trong ô tô

Theo anh Hữu Duy, một chuyên gia về an toàn đang làm việc tại TP HCM, Việt Nam thường xuyên xảy ra các vụ tai